Velkommen til Aleneforeldreforeningen!

Medlemskap i AFFO koster normalt 250 kroner og er åpent for alle som ønsker å være med. Fra 1. oktober er prisen 100 kroner ut året.
,
MERK!! Denne innmeldingssiden er bare for nye medlemmer. Hvis du allerede er medlem i foreningen, vil du få tilsendt faktura for fornyelse i løpet av januar måned. Spørsmål om medlemsstatus kan sendes til post@affo.no.Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.