Velkommen til Aleneforeldreforeningen!

Medlemskap i AFFO følger kalenderåret og koster 250 kroner. Alle er velkommen som medlem hos oss.

Denne innmeldingssiden er bare for nye medlemmer. Hvis du allerede er medlem i foreningen, vil du få tilsendt faktura for fornyelse i løpet av januar måned.

Spørsmål om medlemsskap kan stilles til post@affo.no


Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.