Velkommen til Aleneforeldreforeningen!

Medlemskap i AFFO følger kalenderåret og koster 250 kroner. Ved innmelding fra 1. oktober, er prisen kun 100 kr ut året. Alle er velkommen som medlem hos oss.

Denne innmeldingssiden er bare for nye medlemmer. Hvis du allerede er medlem i foreningen, vil du få tilsendt faktura for fornyelse i løpet av januar måned. 

Dersom du ikke har hjemmeboende barn, eller av andre årsaker ikke ønsker å være aktiv som medlem hos oss, kan du i stedet velge å bli Støttemedlem

Spørsmål om medlemsskap kan stilles til post@affo.no


Medlem

For å kunne representere deg og dine barn på best mulig måte, ønsker vi en oversikt over antall barn våre medlemmer har, hvilket år barna er født og deres navn/kjønn. Dette er selvsagt frivillig hva dere vil oppgi, men det er viktig for vår forening å vite hvem vi jobber for. Hvis du ikke vil oppgi barnets navn, skriv bare gutt/jente og fødselsår. Vi vil kun bruke dette til å tilpasse våre tilbud til brukergruppen vår, og vi vil selvsagt ikke gi denne informasjonen videre til noen utenfor foreningen.

Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.